DEMOKRASİ İLE EKONOMİK BÜYÜME-KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ahmet BEŞKAYA, Ömer MANAN

Öz


Demokrasi ile ekonomik büyüme-kalkınma arasındaki ilişki hakkında literatürde bir görüş birliği olmadığı görülmektedir. Bir görüş, demokrasi ve ekonomik büyüme-kalkınma arasında hiçbir ilişki olmadığını öne sürerken, ikinci bir görüş aralarında bir ilişki olduğuna işaret etmektedir. Bu ikinci görüşü savunanlardan bir bölümü demokrasi ve ekonomik büyüme-kalkınma arasında negatif ilişki olduğunu belirtirken, başka bir bölümü ilişkinin pozitif olduğunu, başka bir ifadeyle demokrasinin ekonomik büyüme ve kalkınmayı artırdığını savunmaktadır. Bunların yanı sıra, sadece demokrasinin ekonomik büyüme ve kalkınmayı etkilemediğini, aynı zamanda ekonomik büyüme ve kalkınmanın da demokrasiyi etkilediğini savunan görüşler vardır.

Bu çalışmanın amacı, bu farklı görüşleri mevcut teorik ve ampirik literatür ışığında tartışmak ve Türkiye’nin demokrasi açısından konumunu irdelemektir. Son dönemlerde yaşanan olumlu gelişmelere rağmen Türkiye’nin Freedom House’m (Dünyada Özgürlük) Endeksi’ne göre hala “kısmen demokratik” ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Demokrasi; Politik Haklar; Sivil Özgürlükler; (Dünyada Özgürlük) Endeksi; Büyüme; Kalkınma; Türkiye.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.