TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ: 1951- 2006

Taha Bahadır SARAÇ, Ayşegül ATABEY

Öz


Bu çalışmada, 1951-2006 döneminde Türkiye’de ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki ilişkinin En Küçük Kareler (EKK) ve Vektör Otoregresyon (VAR) yöntemi ile açıklanması amaçlanmıştır. Söz konusu metodlara göre ise En Küçük Kareler yöntemi hariç VAR yöntemi sonuçlarına göre ekonomik büyüme ile işsizlik arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Diğer bir deyişle, Türkiye’de ekonomik büyüme işsizlik oranlarını etkilemektedir fakat söz konusu bu etki yeterli düzeyde değildir.

Anahtar Kelimeler


Türkiye; Ekonomik Büyüme; İşsizlik

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.