KİŞİSEL SATIŞTA İLETİŞİM VE BEDEN DİLİNİN ÖNEMİ İLE İLGİLİ PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Mete SEZGİN

Öz


İşletmelerin satış tekniği olarak kişisel satışı yaygın olarak kullandıkları bilinmektedir. Satış danışmanlarının kendini ifade edebilme, güzel ve etkili konuşabilme, ikna edebilme yeteneklerine sahip olmaları, iletişim yeteneklerine bağlıdır. Kişisel satışta iletişiminin en önemli öğesini beden dili oluşturmaktadır. Bu çalışmada perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde kişisel satışta beden dilinin etkisini ölçmek amaçlanmıştır. Kişisel satışta beden dilinin, olumlu bir iletişimde bulunulması, müşterilerle uzun süreli ilişkiler kurulması ve ikna edilmesini sağladığı görülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Tutundurma; Kişisel Satış; İletişim; Beden dili; İkna.

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.