TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI

Murat SEZGİN

Öz


Belediyeler günümüzde halkla iç içe olan ve demokratik düşüncelerin yerleşmesinde önemli bir yere sahip kuruluşlardır. Bu işlevi ile belediyelerin halkla ilişkiler sürecinin, örgüt içinde yer alarak hizmetlerin daha iyi olması ve hizmetlerin belirlenmesinde, hizmetlerin hedef kitleye ulaştırarak en yüksek oranda uyum ve işbirliğinin sağlanması yönünde üstlendiği roller gittikçe önemini artırmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bulunan, 1580 ve 3030 sayılı kanunlara göre kurulan ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre işleyen belediyelerdeki halkla ilişkilerin bugünkü düzeyini belirlemeye çalışmaktır

Anahtar Kelimeler


Halkla ilişkiler; Belediye; Belediyelerde halkla ilişkiler

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.