MGK VE MİLLİ GÜVENLİK KAVRAMI

Doç. Dr. Hasarı TUNÇ, Arş. Gör. Ayhan Döner

Öz


Eskiden beri devletlerin temel endişesi kendilerini dışa karşı korumak olmuştur. Bu amaçla düzenli silahlı kuvvetler oluşturma yoluna gitmişlerdir, ancak iki dünya savaşı ve askeri teknolojinin hızla gelişerek savaşların boyutlarının değişmesi göstermiştir ki başlıbaşına silahlı kuvvetlerinin varlığı devletlerin güvenliğinin sağlanmasında yeterli değildir. Bu sebeple devletler özellikle

II. Dünya Savaşı'ndan sonra idari teşkilatlanma açısından yeniden yapılanmaya başlamışlardır. Teşkilatlanmanın en önemli sonuçlarından biri olarak da ülkemizde MGK benzeri kuruluşlar devlet teşkilatlarında yerini almıştır.

Devlet teşkilatlanmalarındaki bu gelişmeye paralel bir biçimde milli güvenlik kavramı uluslararası metinlerde gerekse, iç hukuk metinlerinde daha çok yeralmaya başlamıştır.


Anahtar Kelimeler


MGK ; MİLLİ ; GÜVENLİK KAVRAMI

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.