TURİZM SEKTÖRÜNDE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

Şafak ÜNÜVAR

Öz


Ülkelerin ekonomik açıdan gelişmesi, ödemeler bilançosu açıklarının kapatılması konusunda önemli bir rol üstlenen turizmde, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Emek-yoğun bir yapı arz eden, insan gücünün ağırlıklı olduğu turizmde makineleşme ve otomasyona gitme imkanı sınırlı olsa da, yoğunlaşan rekabet koşulları altında pazarda kendilerine avantaj sağlamak isteyen turizm işletmelerinin yeni bilgi iletişim teknolojilerinden organizasyon içinde değişik faaliyet alanlarında faydalandığı görülmektedir. Özellikle internetin turizm pazarlamasında kullanılmasının yanı sıra internetin işletme içinde uygulaması olarak değerlendirilebilecek intranet ve extranet ile turizmde bilgi iletişim teknolojilerinin ilk uygulamaları olarak ifade edilebilecek merkezi rezervasyon sisteminin (CRS) ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Turizm, Turizm Pazarlaması, Bilgi İletişim

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.