KONYA’ DA ÖZEL HASTANE YÖNETİCİLERİNİN MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMAYA BAKIŞ AÇILARI ve KARLILIĞA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yrd.Doç.Dr. F. Atıl BİLGE, Öğr. Gör. M. Erhan SUMMAK, Öğr. Gör. Selçuk KARAYEL

Öz


Bu çalışmanın hedefi; Konya ilinde faaliyette bulunan özel hastanelerin, pazarlama stratejilerini rasyonel ve optimal bir şekilde kullanıp kullanmadıkları hakkında fikir sahibi olmaktır. Bu araştırmada, ayrıca, başarılı olan hastane yöneticilerinin hedeflerini yükseltmelerine, yeterince başarılı olamayanların ise, doğru stratejiler belirlemesine yardımcı olmak hedeflenmiştir. Bu nedenle Konya ilinde yer alan özel hastane yöneticilerine anket çalışması uygulanmıştır. Ulaşılan sonuçlar, hastane yöneticilerinin müşteri odaklı pazarlama faaliyetlerine bakış açılarının ne olduğu konusunda, önemli bilgileri içermektedir.

Anahtar Kelimeler


Müşteri Odaklılık; Kârlılık; Modern Pazarlama

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.