KURUMSAL YÖNETİŞİM İLKELERİ IŞIĞINDA KRİZ YÖNETİMİ AÇISINDAN KRİZİ FIRSATA ÇEVİRME: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Dr. A. Aslan ŞENDOĞDU

Öz


Kriz, tehdit ve fırsat boyutları olan bir kavram olup, kurumsal yönetişimin temel ilkelerini uygulayan örgüt yönetimleri, kriz dönemlerinde krizi fırsata çevirme başarısı elde edebilmektedir. Krize en duyarlı sektörlerin başında gelen bankacılık sektörü bu özelliği nedeniyle uygulama alanı olarak seçilmiştir. Araştırmanın temel amacı; “Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bankaların Kurumsal Yönetişim Uygulamaları Çerçevesinde Krizi Fırsata Çevirme Yaklaşımları”m ölçmektir. Bu bağlamda, görgül araştırma ile elde edilen verileri, Türk Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren banka yöneticileri açısından aydınlatıcı bulgulara dönüştürmek ve yararlı önerilerde bulunmaktır.


Anahtar Kelimeler


Kurumsal Yönetişim; Kriz Yönetimi; Krizi Fırsata Çevirme.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.