KURUM İÇİ İLETİŞİM DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI (KONYA MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROLARI ÖRNEĞİ)

E. Fazıl ÇÖLLÜ, M.Erhan SUMMAK

Öz


Bu araştırma yeminli mali müşavir bürolarında kurum içi iletişim düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Birlikte çalışan insan etkileşim kurmak zorundadır; işgörenler ihtiyaçlarını, düşüncelerini, planlarını, uzmanlıklarını birbirlerine aktarmak zorundadırlar. İletişim bu bağlamda bilginin paylaşıldığı, etkinliklerin koordine edildiği ve daha iyi kararlar alma anlamına gelmektedir

İletişim, kurumsal yapı, amaç ya da işlevleri ne kadar farklı olursa olsun bütün örgütlerde işlevleri, grupları ve bireyleri tek bir amaçta toplayan bir araç olacaktır. Bunun bir sonucu olarak etkili kurum içi iletişim; resmi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları için çok önemli bir faktördür.

İyi işleyen bir muhasebe ve denetleme düzenini kurmadan, iktisadi olarak kalkınmış ve istikrarlı bir seviyeye yükselmiş bir ülke düşünülemez. Bu bağlamda yeminli mali müşavirlik ülkemizin ekonomik açıdan kalkınması açısından önemli katkıları olan meslek dalıdır. Yeminli mali müşavirlik bürolarında verilen hizmetin etkinliği ve verimliliğini etkileyen unsurlardan biri de kurum içi iletişimin etkin bir şekilde işleyişidir.


Anahtar Kelimeler


KURUM İÇİ İLETİŞİM ;DÜZEYİNİN ;BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI (KONYA; MALİ MÜŞAVİRLİK; BÜROLARI ÖRNEĞİ)

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.