TÜRKİYE’DE DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİLER ve EKONOMİYE ETKİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Haldun SOYDAL, Arş. Gör. M. Levent YILMAZ

Özet


Türkiye’de son dönemlerde vergi politikaları üzerinde önemli çalışmalar yapılmış ve özellikle verginin tahsili ve denetimi noktasında önemli adımlar atılmıştır. 2008 yılı içerisinde yaşanan ve etkilerinin henüz giderilmeye çalışıldığı Küresel Finans Krizi döneminde hükümetlerin önemli bir gelir kaynağı olan vergi, ülkemizde de etkin bir politika aracı olarak kullanılmıştır. Ancak tüm bu yeni düzenlemelere ve değişikliklere rağmen, Türkiye’de halen verginin adaletli tahsili noktasında büyük bir dengesizlik yaşanmakta ve toplam tahsil edilen vergiler içerisinde dolaylı vergilerin oranı yüksek seyrine devam etmektedir. Çalışmamızda Türkiye’deki dolaylı vergi ve dolaysız vergiler ile ilgili bilgiler verilmiş ve son dönemlerde gerçekleşen oranlar ışığında vergi politikası eleştirisi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Vergi; Dolaylı Vergi; Dolaysız Vergi; Kayıt Dışı Ekonomi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.