PAZARLAMANIN POSTMODERN YÖNELİMİ YE KÜRESELLEŞME EKSENİNDE İŞLETME YAPILARINDAKİ DÖNÜŞÜM

Doç.Dr .Muammer ZERENLER, Öğr.Gör.Dr .Derya ÖZİLHAN, Öğr.Gör.İbrahim AKGÖBEK

Öz


Düşünsel, kültürel ve somut nitelikleri açısından bir dönemin sona ererek yeni bir dönemin başlangıcı olan postmodemizmi de beraberinde getiren küreselleşme olgusu, sanattan bilime kadar çok geniş bir mesafede etkili olmaktadır. Postmodemizmin pazarlama faaliyetlerindeki yansıması ve küreselleşmenin tüm dünyayı tek bir pazar yeri haline getiren gerçekliği işletme yapılarının da değişmesine neden olmuş, yerelden çokulusluya doğru bir gelişimi gerekli kılmıştır. Bu çalışmada öncelikle pazarlamanın ne üretirsem satarım anlayışından bugünkü postmodern boyutuna gelene dek geçirdiği dönüşüm küreselleşme ve teknolojinin itme, pazarın çekme gücü bağlamında incelenmiş, ardından bu süreçte işletme yapılarındaki dönüşümün incelenmesi ile çalışma sonlandınlmıştır.

Anahtar Kelimeler


Postmodern Pazarlama; Küreselleşme; Çokuluslu Şirketler

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.