HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN BELEDİYELERİN KAMU BEKLENTİLERİNİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

M. Nejat ÖZÜPEK

Öz


Yerel yönetimlerde çalışmaların başarılı olması, büyük ölçüde yönetimin halkın beklentilerini öğrenerek buna uygun şekilde hizmet Vermesi ile bağlantılıdır. Çevrede olup bitenleri göremeyen, yönetilenlerin isteklerinden haberdar olmayan yönetimler, çözüme ulaşamayan sorunlarla uğraşmaya mahkûmdur. “Haberdar değilsen yönetemezsin” deyişi de halkın beklentilerini öğrenmenin, başka bir deyişle tanımanın önemine vurgu yapmaktadır. Bu duruma düşmemek için kullanılabilecek çok sayıda yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birisi de halkla ilişkilerdir.

Halkla ilişkiler iki yönlü bir etkinliktir. Bunun bir yönü yönetimden halka doğru olan “tanıtma”, diğeri de halktan yönetime doğru olan “tanıma”dır. Halkla ilişkiler kavramı içerisinde toplumun yapılan çalışmalar hakkındaki fikirlerini öğrenme isteği bulunmaktadır. Tanıma çalışmalarında kullanılan yöntemler arasında kamusal anketler, yönetici ile halkın yüz yüze görüşmesi ve halkın kurum tarafından sağlanacak çeşitli yollarla kuruma ulaşabilmesi sayılabilir.2006 yılında Türkiye’deki büyükşehir, merkez il ve ilçe belediyeleri üzerinde anket yoluyla yaptığımız bu çalışmanın sonuçlarına göre, belediyeler çeşitli yoğunluk ve etkinlik derecelerinde olmakla birlikte bu yöntemleri kullanmaktadırlar. Araştırmamız durumu betimleme amacı taşımaktadır.


Anahtar Kelimeler


HALKLA İLİŞKİLER ;AÇISINDAN BELEDİYELERİN KAMU ;BEKLENTİLERİNİ ;ÖĞRENME; YÖNTEMLERİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.