YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNDE SÖZSÜZ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

Fatih Mehmet Berk

Öz


Değişen şartlar, teknolojinin hızla ilerlemesi Yabancı dil eğitiminin önemini son yıllarda daha da artırmıştır Yeterli ilgi ve alakaya rağmen, Türkiye’de yabancı dil eğitiminde yeterli başarı elde edilemediği aşikârdır. Bu başarısızlıkta pay, eğitimcinin donanım eksikliğinden, öğrencinin motivasyonuna, sınıfların yoğunluğundan, araç gereç yetersizliğine kadar uzanabilir. Bu eksikliklerden birisi de, öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim eksikliğidir.

Biz bu çalışmamızda, eğitimde iletişim nedir, sözsüz iletişim ve beden dilinin dil öğretiminde önemi ve yabancı dil öğretim tekniklerinde kullanım alanı üzerinde durmaya çalıştık. Daha etkin bir dil öğrenimi için iletişimden kaynaklanan eksiklikler nelerdir, nasıl giderilir, sınıf içi iletişim ve sınıf yönetiminde iletişimin rolü üzerinde durmaya çalıştık.


Anahtar Kelimeler


YABANCI DİL ;ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNDE ;SÖZSÜZ İLETİŞİM ; BEDEN DİLİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.