DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN TÜRKİYE’NİN EKONOMİK BÜYÜMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (2000- 2007) ANALİZİ

Esra KABAKLARLI

Öz


Ülkeler arası sermaye hareketliliğinin büyük bölümünü oluşturan doğrudan yabancı yatırımların son yıllarda ulaştığı boyutlar tarihin en yüksek seviyelerindedir. Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların 2005 yılı ve sonrasında önemli derecede arttığı gözlemlenmektedir. Çalışmada regresyon analizi ve nedensellik çalışması ile doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeye olan katkısının ölçülmesi amaçlanmıştır. Kurulan regresyon modeli sonuçlarına göre Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisi olmasına rağmen, ilgili değişkenin katsayısı istatistiksel olarak anlamsızdır.

Anahtar Kelimeler


Doğrudan yabancı yatırımlar; ekonomik büyüme, granger nedensellik testi. FOREIG

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.