İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN HABERLEŞME ARAÇLARINDAKİ GELİŞİMİ VE BU ARAÇLARA MADDİ GELİR SAĞLAYAN REKLAMLARDA KULLANIMI

Sedat ŞİMŞEK

Öz


Bilginin en değerli varlık olduğu bugün, dünya global ve glokal kavramların içinde varlığını sürdürmeye çalışan bir küre olarak kendinden söz ettirmektedir. Mevcut konjonktürde teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde ilerlediği ve yer değiştirdiği iletişim sürecinde, insanoğlu bu gelişmelerin içinde varlığını sağlamlaştırabilmek adına kendini geliştirmeye ve mevcut durumunu korumaya çalışmaktadır. Robotların insanların yerini aldığı, hatta robotların insanları yönettiği bilim kurgu filmlerinin varlığının gerçek olması, 21. yüzyılın başlarında artık imkânsız olmaktan hızla uzaklaşmaktadır.

Dil, yazı, matbaa, bilgisayar, internet, intranet, cep telefonu, msn, 3G, 3D teknolojilerindeki gelişmelerin sonunun gelmeyeceği artık kesinlik kazanmış durumdadır. inanılmaz teknolojik yenilikler ve gelişmeler entelektüel insan sirkülasyonunun sürekli bir hale gelmesini sağlamıştır. Çünkü günümüz dünyasında bireyler ister iletişim, ticaret, eğitim, reklam isterse de eğlence olsun her alanda iletişim sürecindeki gelişmeleri takip etmek zorundadırlar.

Bunun yanı sıra teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek zorunda olan medya organları bu yatırımları gerçekleştirebilmek adına büyük paralar harcamaktadırlar. Medya organlarının bu masraflarını karşılamak için tek maddi gelirlerini ise yayınladıkları reklamlar oluşturmaktadır. Ancak günümüz insanı her şeyden çabuk sıkıldığı ve hep yenilik aradığı için reklamların hem yapımında hem de yayınında sürekli teknolojinin en son ürünlerinin kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

Bu çalışmada hızla gelişen teknolojik gelişmelerin tarihsel süreci ele alınacaktır. Bununla beraber bu gelişmelerin geldiği en son noktada iletişim, eğitim, ticaret ve reklamdaki uygulama alanlarına değinilecektir. Bu alanlarda yaşanabilecek gelecekteki yapılanmalarda dikkat edilmesi gereken durumlarla ilgili öngörülerde bulunulmaya çalışılacaktır.


Anahtar Kelimeler


İletişim teknolojileri; haber; reklam; gelişim.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.