KÜRESEL REKABET ORTAMINDA İŞLETMELERİN TEKNOLOJİ VE AR-GE YÖNETİMLERİNİN REKABETE ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin İLERİ, Afra HORASAN

Öz


Rekabetin her geçen gün daha da arttığı günümüz iş dünyasında teknolojiye ve Ar-Ge’ye büyük önem verilmesiyle işletmeler, kalıcı ve sürdürülebilir kârlı bir büyümeyi sağlarlar. Ar-Ge ve teknoloji yönetimleri, firmaların sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmesinde önemli bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Bu yoğun rekabet ortamında teknolojiyi üreten, geliştiren, teknolojiye hakim olan ve üzerine yoğunlaşan işletmeler dünyaya istedikleri şekilde yön verebilmektedirler. Bu çalışmada, küreselleşme, teknoloji, Ar-Ge ve rekabet kavramları şeker fabrikaları çerçevesinde incelenmiş ve önemi açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Küreselleşme; Rekabet; Teknoloji; Ar-Ge

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.