TÜRK VE ALMAN TOPLUMLARININ İLETİŞİM TARZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

M. Erhan SUMMAK, Mustafa YACAN

Öz


Bu çalışmada; Türk ve Alman toplumlarının kendi kültürleri içerisinde şekillenen iletişim tarzlarının karşılaştırılması yapılmaya çalışılmıştır. Bu karşılaştırma yapılırken, gerek iletişimin temel unsurlarının kullanımı, gerekse mesaja yüklenen anlamın kültürler arasında ortaya çıkarttığı fark örneklerle açıklanmıştır. iletişim, toplum içinde yaşayan bireyin ortaya çıkardığı bir kültür olup yaşamsal bir eylemdir. Farklı kültürlere sahip olan bu iki toplumun formel ve informel iletişim tarzlarını hangi ortamlarda ve hangi sıklıkla kullandıkları aynı zamanda aralarında nasıl bir fark olduğu belirlenmiştir. Anlatım ve ifade biçimlerinin örgütsel yapılar içerisindeki durumları da ortaya konulmaya çalışılarak örgütsel verimlilik üzerinde yaptığı etki ifade edilmiştir. Aynı zamanda birincil derecedeki kişilerle olan iletişime de değinilerek aile ve arkadaşlık anlayışındaki algıların nasıl şekillendiği belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


İletişim; Kültür; Toplum.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.