BANKALARDA KURUMSAL YÖNETİM - ENTELEKTÜEL SERMAYE İLİŞKİSİ

F. Özlem YILMAZ

Öz


Günümüzde ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya çıkan değişimler, yaşanan uluslararası finansal krizler, finansal bilgi üreticilerinin güvenilirliklerine gölge düşürmüştür. Farklı gruplara bilgi üreten muhasebe bilgilerinin uygulanmasında kamunun ve özel sektörün kurumsal yönetim politikalarının yetersiz olduğu görüşü, ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine olan bağlılıklarının artması ve yeni rekabet şartları kurumsal yönetim kavramının önemini artırmıştır. Kurumsal yönetimle birlikte artan bilgi kullanımının, özellikle işletmelerde yol açmış olduğu değişimler, fiziksel olmayan varlıkların da yönetilmesini, ölçülmesini ve raporlanmasını zorunlu kılmıştır.

Bu çalışmada bilgi çağının önemli bir silahı olarak kurumsal yönetim-entelektüel sermaye ilişkisi üzerinde durulmuş ve bu ilişki banka işletmelerinde muhasebe bakış açısı ile değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Muhasebe Bilgi Sistemi; Kurumsal Yönetim; Entelektüel Sermaye.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.