KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ELEKTRONİK TİCARETİN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Baki YILMAZ

Öz


Günümüzün küresel rekabet ortamında faaliyet gösteren işletmeler arasında rekabetin giderek artması isletmelerde bilgi teknolojilerinin hızlı ve sürekli gelişmesine neden olmuştur. Bilgi teknolojilerindeki hızlı ve sürekli gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan ve rekabetin en dinamik yönlerinden biri olan elektronik ticaret (e-ticaret); hem kuruluşları hem de bireyleri ilgilendiren, ticari etkinliklere ait her türlü işlemlerin elektronik ortam üzerinden yapılmasını sağlayarak, işletmeler arasında rekabetin, esnekliğin, kalitenin ve hızın yükselmesi sürecini başlatmıştır.

E-Ticaret, işletme süreçleri ve işlemlerinde değişiklikler meydana getirir ve bu değişiklik işletme varlıklarını ve kaynaklarını etkiler, gelirlere ve giderlere neden olur ve finansal tablolarda açıklanması gereken olay ve işlemleri ön plana çıkarır. Bu nedenle e-ticaret, işletmelerde süreç ve işlemleri etkileyen yönüyle muhasebe bilgi sisteminin bir parçası olarak ön plana çıkmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Küresel Rekabet; Elektronik Ticaret; Muhasebe Bilgi Sistemi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.