TEKNOLOJİ TRANSFERİNDE EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ

Şakir BERBER

Öz


İnsanlık tarihinin ulaştığı son evre bilgi toplumu evresidir. Bilgi top-lumunda ülkelerin sosyal ve ekonomik açıdan entegre olmalarında teknoloji önemli bir rol oynayarak globalleşmeye zemin hazırlamıştır.' Teknolojinin elde edilmesinde eğitimin her kademesi rol oynarken bu kademelerden sonuncusu olan yüksek öğretim (üniversiteler) özel bir öneme sahiptir. Teknoloji üretiminde AR-GE, fmansal kaynaklar, bilgi birikimi ve nitelikli insangücü önemli unsurları oluştururlar. Teknoloji transferi iktisadi kalkınmanın motor gücünü oluşturmaktadır.

Bilim parklarının veya teknoparkların üniversitelerde kurulması sanayi ile iletişimi hızlandırarak teknolojinin transfer edilmesini kolaylaştırır. Türkiye bazı nedenlerden dolayı hedeflediği teknolojiyi üreteme-diği gibi istenilen teknoloji transferini de gerçekleştirememektedir. E-ğitim problemlerini çözebilen bir Türkiye teknoloji üretimi ve transferinde de önemli yollar katedecektir.


Anahtar Kelimeler


TEKNOLOJİ TRANSFERİNDE ;EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.