DÜNYA TURİZMDE YENİ ARAYIŞLAR VE TÜRKİYE TURİZMİNDE GELECEĞE YÖNELİK EĞİLİMLER

Süleyman KARAÇOR

Öz


Ülkeler karşılaştıkları ulusal ve uluslararası ekonomik sorunların çözümünde turizm faaliyetlerini bir çıkış noktası olarak görmektedir.

Aynı nedenlerle ülkemizde de kalkınmada özel öneme sahip sektörler arasına alınmıştır. Ancak ülkenin elinde bulunan mevcut turizm potansiyeline göre dünya turizmi içerisindeki yeri çok düşüktür. Bunun için artık geleceğe yönelik turizm politikaları geliştirmek gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler


DÜNYA TURİZMDE; YENİ ARAYIŞLAR VE TÜRKİYE TURİZMİNDE; GELECEĞE YÖNELİK EĞİLİMLER

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.