KÜRESEL REKABET ORTAMINDA İŞLETMELERDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ İŞLETME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Mahmut TEKİN, Muammer ZERENLER

Öz


Küresel rekabet ortamında işletmelerin başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri, piyasalardaki pazar paylarını koruyabilmeleri, pazar paylarını artırabilmeleri ve hatta yeni pazarlara girebilmeleri teknolojiyi kullanmalarına ve onu etkin bir şekilde yönetebilmelerine bağlıdır. Teknoloji, bir sektördeki işletmelerin ölçek ekonomilerine ulaşmalarında ve küreselleşmeye odaklanmalarında önemli rol oynamaktadır. Küresel işletmeler de performanslarını artırabilmek için teknolojiye önem vermek durumundadırlar. Sadece bilişim teknolojisindeki gelişmelerin, rekabetin yapısını ve şartlarını temelden değiştirdiğini görmek teknolojinin işletmeler açısından ne denli önemli ve vazgeçilmez bir hale geldiğini anlamak için yeterli olacaktır. Bu makalede, teknoloji kullanımının işletmeler üzerindeki etkileri incelenmiş ve bu etkilerin işletme yapısında yol açtığı değişim açıklanmaya çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


KÜRESEL REKABET; ORTAMINDA İŞLETMELERDE TEKNOLOJİ ;KULLANIMININ İŞLETME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.