DIŞA AÇILMA SÜRECİNDE DÖVİZ KURU POLİTİKASI

Ahmet ay

Öz


Bu çalışmada 1980 sonrası uygulanan döviz kuru politikası ele alınacaktır. 1980 yılında ithal ikamesi politikasından ihracata dönük politikaya yönelinmiştir. Bu dönemde döviz kuru politikası da temelden değişmiştir. Döviz kurlarının belirlenmesi piyasa güçlerine bırakılmıştır.

Döviz kuru politikasının temel hedefi dışa açılmanın bir parçası olarak ihracatı teşvik etmektir.

Bu makalede cevabı aranacak ilk soru döviz kurlarını neyin belirlediğidir. İkincisi ise, 1989 sonrası finansal liberalizasyonla birlikte kısa dönemli sermaye hareketlerinin döviz kurları üzerindeki etkisini araştırmaktır.

Bu makalede 1980 sonrası dışa açılma sürecinde Türkiye'de ly-gulanan kur politikaları değerlendirilecektir. Bu amaçla öncelikle 240-cak 1980 Ekonomik İstikrar Tedbirleri konusunda kısa bir bilgi verl-dikten sonra dışa açılma döneminde uygulanan kur politikaları temel a-yırımlar itibariyle değerlendirilecektir.


Anahtar Kelimeler


DIŞA AÇILMA SÜRECİNDE ;DÖVİZ KURU POLİTİKASI

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.