HALKLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL FONKSİYONLAR

M. Erhan SUMMAK, Mehmet FİDAN

Öz


Kurum içi halkla ilişkiler faaliyetlerini bir terminoloji altında tıt-mak gerekir. Bu bağlamda kurum içi iletişim ve kurum içi halkla ilişkiler kavramı iki önemli unsur olarak dikkat çekmektedir. Kurum içi halkla i-lişkiler daha çok kurum içi iletişimden ayırt edilebilir bir tiptir. Orgari-zasyon süreçlerinin çerçevesi içinde önemli verim sağlar ve böylelikle kaynak masraflarını haklı çıkaran verim katma değerine sahip olmakladır. Bu da kurum içi halkla ilişkiler fonksiyonunu kısaca göstermektedir.

Kurum içi halkla ilişkiler çalışmalarının etkisi doğrudan nedensel, ispatı parasal ve böylelikle alışılagelmiş kurum ekonomileriyle hesapb-nabilir şekli zor uygulanabildiği için, pratikte de uygunlaştırma potans-yelleri zor tanımlanmaktadır. Bu teorik çerçevede kurum içi halkla ilş-kiler fonksiyonları aydınlatılmaya çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


HALKLA İLİŞKİLER; KURUMSAL FONKSİYONLAR

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.