PLANLI DÖNEMLERDE YABANCI SERMAYENİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Y. Ayşegül ATABEY

Öz


Türkiye'de dışa yönelik sanayileşme ile yeni bir model yaratmak için 24 Ocak 1980 ve sonrasında yeni düzenlemelere gidilmiştir. Buıa-da temel amaç, üretim sektörünü geliştirerek üretimin daha büyük bir kısmını dışsatıma yöneltebilmektir. Bu politika ulusal ve yabancı özel yatırımların artmasına yol açmıştır. Bu doğrultuda çalışmada planlı dönemlerde yabancı sermayenin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri ü-zerinde durulmuştur.


Anahtar Kelimeler


PLANLI DÖNEMLERDE YABANCI SERMAYENİN; TÜRKİYE EKONOMİSİNE; ETKİLERİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.