MEDENİ USUL HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİR

H. İbrahim ERCAN

Öz


İnceleme Konumuz Medeni Usul Hukukunda ihtiyatî tedbirdir.

Bir davanın açılması ile hükme bağlanması arasında çoğu kez uzunca bir zamana ihtiyaç vardır. Bu zaman süresi içerisinde, meydana gelen bazı gelişmelerden dolayı dava sonucunda elde edilen hükmün icrası imkansız hale gelebilir. Buna göre, davacı davayı kazandığı halde, dava ile elde etmek istediği sonuca ulaşmayabilir. İşte bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla, ihtiyatî tedbir kurumu düzenlenmiştir, h-tiyatî tedbir sayesinde davacı, hakkını çok daha hızlı bir şekilde güvence altına alabilir. Bunun sağlanması için, ihtiyatî tedbir yargılamasında tam bir ispat aranmaz. Mahkeme gerekli görürse, karşı tarafı dinlemeden de kararını verebilir. Ülkemizde davaların uzun sürmesi, ihtiyatî tedbirin önemini son derece artırmıştır.


Anahtar Kelimeler


MEDENİ USUL; HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİR

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.