BELEDİYE MECLİSİNİN ONAYA TABİ İŞLEMLERİ

Y. Doç. Dr. Murat SEZGİNER

Öz


“Belediyeler, yerel nitelikli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ile yükümlü olan kuruluşlardır. Yönetim organları halk tarafından seçilen bu kuruluşların, yerel gereksinimleri gereği gibi karşılayabilmeleri için gerekli olan koşullardan birisi de, organlarının birbirleriyle*uyum içinde çalışmalarıdır”1.

Belediyenin genel karar organı olan belediye meclisi, belde halkı tarafından seçilen üyelerden oluşur.

Belediye meclisi, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Belediye meclisinin görevleri arasında, bütçenin kabulü, çalışma programlarının hazırlanması, yönetmeliklerin yapılması gibi görevler yer alır. Belediye meclisinin kararlarının çoğu hiçbir merciin onayına gerek kalmadan doğrudan doğruya uygulanabilir. Buna karşılık bazı kararları, kanunun öngördüğü yerin onayından sonra geçerlik kazanır2.


Anahtar Kelimeler


BELEDİYE MECLİSİNİN; ONAYA TABİ İŞLEMLERİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.