SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

Şakir BERBER

Öz


Demokratik devlet ve toplum anlayışının bir ürünü olan sivil toplum kuruluşları, bir sosyal kurum olarak devletin eğitimde yetişemediği alanlarda devreye girerek maddi ve manevi destek sağlamışlardır. Demokrasi, insan hakları, toplumun kalkınması, halkın sivil kuruluşlar e-liyle yönetime katılması gibi kavramlar sivil toplum anlayışına bağlı o-larak ön plana çıkmıştır. Bu toplum içinde grubun üyeleri olan bireyleri, onun adına temsil ederek haklarını koruyan, istek ve beklentilerini kamuoyuna, yürütme organına, yasamaya ileten demokratik örgütler vardır. Bu örgütlerin eğitim sistemine katkıları hem politika üretmek hem de maddi katkı sağlamak şeklinde karşımıza çıkmaktadır.


Anahtar Kelimeler


SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ; TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.