ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM ve ÇEVRESEL BELİRSİZLİĞİ YÖNETMEDE KULLANILAN STRATEJİLER

Rıfat İRAZ

Öz


İçinde yaşadığımız ve sona ermekte olan çağın temel niteliklerinden biri olan ve günümüz insanını yakından ilgilendiren sorunların ana kaynağı hiç şüphesiz değişimdir. Bu değişimin ekonomik, politik, sosyal ve benzer çeşitleri bulunmasına rağmen günümüzde özellikleö-nem taşıyan bir yönü teknolojik değişmelerdir. Dünyamızda bugüne kadar yaşanan teknolojik değişmeler uzun dönemli ekonomik büyümenin ana unsurlarından birini teşkil ederken, bu teknolojik değişmeler de yüksek derecede belirsizlik düzeyi ile şekillenmiştir. Bu çalışmada örgütse] değişim ile çevresel belirsizliği yönetmede kullanılan stratejiler incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler


ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM ; ÇEVRESEL BELİRSİZLİĞİ ;YÖNETMEDE KULLANILAN STRATEJİLER

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.