GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İŞGÖRENİN GÜDÜLENMESİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İŞGÖRENİN GÜDÜLENMESİNE

Şevki ÖZGENER

Öz


Hızlı bir teknolojik ve sosyal değişim içinde bulunan günümüz dünyasında, yönetim bilimlerine, özellikle personel yönetimine artan I-giye paralel olarak güdülenme kuramları da giderek büyük önem te-zanmıştır. İşgörenlerin gelişiminde vazgeçilmez bir yere sahip olan gi-dülemenin işletmelerin başarılı olmasında da önemli rol oynadığı gj-rülmektedir. Yeni gelişmelerle işletmelerin başarılı ya da başarısız d-malarında, işletmelerde çalışan bireylerin davranışlarının payı artmıştır.

Bu nedenle gelecekte etkin personel politikaları oluşturabilmek açısn-dan güdüleme kuramları büyük önem taşımaktadır. İnsan kaynaklarını yönlendirmek, geliştirmek ve onların yeteneklerinden en yüksek di-zeyde yararlanmak gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Geçekte, güdüleme çok karmaşık bir konudur. Güdüleme neredeyse her bireye ve duruma göre değişen bir süreç haline dönüşmektedir. Bu durumda, güdülenmeye yeni bir şekil verme ve araştırmalara yeni bir bakış açısı getirme gereksinimi doğmuştur.

Bu makalenin amacı, "Gelişmekte Olan Ülkelerde İşgörenin Güdülenmesi ve Toplam Kalite Yönetiminin İşgörenin Güdülenmesine Katkılarını çeşitli yönleriyle ele alıp değerlendirmektir.


Anahtar Kelimeler


GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE; İŞGÖRENİN GÜDÜLENMESİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ;İŞGÖRENİN GÜDÜLENMESİNE

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.