BİLGİ TOPLUMU VE TRANSFORMASYONEL LİDERLİK

Esin BARUTÇU, Ayten AKATAY

Öz


Bilginin temel güç ve en önemli kaynak olduğu günümüz bilgi toplumunda, yeni durum ve koşullar örgütlerin yapılarını değişime zorladığı gibi, örgüt yöneticilerinin de yönetim ve liderlik anlayışlarını topyekün değiştirmelerini gerektirmektedir. Bu çalışmada değişim hız-nın artarak devam ettiği bilgi toplumunda halen geçerliliğini korumakta olan liderlik modellerinin temel varsayımlarını özünde sentezleyen, ö-zellikle bilgi çağı olarak adlandırılan bilgi toplumunda göçerli olan transformasyonel (Dönüştürücü) liderlik modeli üzerinde durulmuştur. Ayrıca, bilgi toplumunun lider özellikleriyle örtüşen transformasyonel liderliğin uygulama safhaları konusu ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


BİLGİ TOPLUMU VE TRANSFORMASYONEL LİDERLİK

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.