HALKIN YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLERİ (Sivas Belediyesinden Halkın Beklentileri)

Ali ACAR

Öz


Toplum yaşamının sunulmasında mahalli nitelik arzeden ihtiyaçların yerel idareler tarafından karşılanması yaygınlık kazanmıştır. Merkezi idarenin tarafından toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve (p-şitli hizmetlerin yapılması yeterli olamamaktadır. Kaynakların daha rasyonel kullanılması ve hizmetlerin kaliteli ve etkinliği açısından yerel i-darelerin daha güçlendirilmesi ve kaynak dağılımının yeterli düzeye getirilmesi zorunlu hale gelmektedir. Halkın beklentileri de sunulan hizmetlerin etkin ve kaliteli olarak eşit şekilde yapılması yönünde d-maktadır.


Anahtar Kelimeler


HALKIN; YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLERİ ;(Sivas Belediyesinden Halkın Beklentileri)

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.