TARİHTEN GÜNÜMÜZE TÜRK AİLE YAPISI

Berrin EYCE

Öz
ÖZET

Holistik (bütüncül) yaklaşıma göre, toplum kurumlardan modana gelir. Toplumun anlaşılmasının yolu kurumlan incelemekten çp-çer. Kurumların birbirleriyle ilişkileri ne kadar ahenkli olursa, toplum da o kadar dengede olur. Kurumların birbirlerine bağlanma dereceleri, sosyal bütünleşmeyi gösterir. Toplumun temel kurumlarından biri olan "aile"nin yapı ve fonksiyonlarının incelenmesi, (genellikle aile toplumun en küçük birimi, çekirdeği olarak tanımlandığı için sosyal kurum incelemelerinde önemli bir yere sahiptir.) diğer kurumlarla olan ilişkilerinin çözümlenmesi, toplumun analizinde (anlaşılmasında) merkezi öneme sahiptir. Türk toplum yapısını, özelliklerini görebilmek ve bugünkü aile yapısının özelliklerini anlamlandırabilmek için, bu makalede, öncelikle aile nedir? Hangi özelliklere sahiptir? Aile çeşitleri nelerdir? soruları <e-vaplanmış ve Anadolu'da kurulmuş Türk Devletleri'ndeki toprak sistemi ve aile yapısı bu makalenin konusunu meydana getirmştir.


Anahtar Kelimeler


TARİHTEN GÜNÜMÜZE; TÜRK AİLE YAPISI

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.