İŞLETMELERDE FAALİYET PLANLAMA VE KONTROL ARACI OLARAK STANDART MALİYETLER VE FARK ANALİZLERİ

Ali ALAGÖZ

Öz


Yöneticiler, günümüzde özellikle, maliyet minimizasyonu, kalite ve buna bağlı olarak da müşteri tatmininin sağlanması üzerinde durmaktadırlar. Standart maliyetler, faaliyetlerle ilgili kısa ve uzun vadeli amaçlara ulaşmak için yöneticilere etkin bir planlama ve kontrol imkanı verirler. Bu imkanın elde edilmesindeki başarı standartların oluşturulması sürecindeki tutarlılığa ve oluşturulan standartların güncelleştirilmesine bağlıdır.


Anahtar Kelimeler


İŞLETMELERDE FAALİYET PLANLAMA; KONTROL ARACI OLARAK STANDART MALİYETLER ; FARK ANALİZLERİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.