GÜMRÜK BİRLİĞİ VE EKONOMİK ENTEGRASYON KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Doç.Dr. Mehmet Sami DENKER, Ögr.Gör.Ayşegül ATABEY

Öz


bu çalışmada Birlik (Union) ve Bütünleşme (Integration) terimlerinin ele alınarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Türkiye’de İktisat ve Siyaset Bilimi ile ilgili yayınlar incelendiğinde, Birlik ve Bütünleşme terimlerinin aralarındaki anlam farkına dikkat edilmeden ve çoğunlukla da eş anlamlı olarak kullanıldığı, bunun ise, Türkiye’nin, Batı Avrupa (BAB) ile Gümrük Birliğine (GB) gitmesinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin- bazı egemenlik haklarından vazgeçeceği ya da kısmen de olsa egemenlik haklarını Avrupa Konseyine devredeceği türünden görüşlerin ortaya çıkmasına, kamuoyunda da GB konusunda değişik tepkilerin de doğmasına neden olmaktadır. Bu nedenle Birlik (Union) ve Bütünleşme (Integration) terimlerinin neyi ifade ettikleri, Ekonomik Birlik (EB), Gümrük Birliği (GB) ve Ekonomik Bütünleşme (EB) ya da Ekonomik Entegrasyon (EE) kavramlarının anlamları açıklanarak betimleyici ve eleştirisel bir yaklaşımla ortaya konulacaktır.


Anahtar Kelimeler


GÜMRÜK BİRLİĞİ ; EKONOMİK ENTEGRASYON; KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.