KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE ETKİSİ

Haşan Kürşat GÜLEŞ, Vural ÇAĞLIYAN

Öz


Günümüz dinamik rekabet ortamında ölçekleri ne olursa olsun başarılı olmuş işletmelerin müşteri ve tedarikçileri ile kurdukları işbirliğinin önemi yadsınamaz. Bu bağlamda çalışmanın amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) tedarik zinciri yönetiminin bir parçası olan alıcı-tedarikçi ilişkilerinin niteliğinin işletmelerin rekabet gücü üzerinde bir etkisi olup olmadığının tespit edilmesidir. Konya İmalat Sanayiinde faaliyette bulunan 66 KOBİ ile gerçekleştirilen bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında etkin bir tedarik zinciri yönetiminin işletmelere sağladığı yararlar ve bu yararları elde edebilmek için yapılması gerekenler konusunda önerilerde bulunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ; SANAYİ İŞLETMELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE ETKİSİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.