ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YARGISAL DENETİMİNDE İDARİ YARGININ KARŞILAŞTIĞI GÜNCEL MESELELER

S. Burak AÇDOYURAN

Öz


Özelleştirmeye ilişkin hukuki uygulamalar; kanunlar, idari işlemler ve idarenin özel hukuk işlemleri olarak somutlaşmaktadır. Birbirinden farklı bu işlem türlerinin tabi.oldukları yargısal denetim de birbirinden farklılık göstermektedir. Özelleştirmeyi gerçekleştiren idari işlemlerin idari yargı tarafından denetlenmesinde, bu işlemlerle ilgili davaların yeni olması sebebiyle, konuya ilişkin yerleşik içtihatlardan bahsetmek zordur. Ülkenin sosyal ve iktisadi hayatına önemli etkisi olan özelleştirme işlemleri ile ilgili yerleşik içtihatların oluşturulmasında yargı mercilerine yardımcı olmak anlamında öğretiye büyük görev düşmektedir. Bu çalışmada konu, idari yargı denetiminde ortaya çıkan usul sorunları bağlamında incelenecek, fakat yargısal denetimin tüm başlıkları ele alınmayacaktır.


Anahtar Kelimeler


ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN ;YARGISAL DENETİMİNDE İDARİ ;KARŞILAŞTIĞI GÜNCEL MESELELER

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.