TÜREV ÜRÜNLER VE İŞLEYİŞİ

Melek ACAR BOYACI OĞLU

Öz


Bankalar para, sermaye ve uluslararası piyasalarda faaliyet gösterirken bir takım risklere maruz kalırlar. Değişen döviz kurları ve faiz oranları bankaların kontrol altına almaları gereken önemli risk türleridir. Söz konusu risklerin yönetimi için bir dizi finansal teknik geliştirilmiştir. Bu çalışmada döviz kuru ve faiz oranı risklerinden korunma teknikleri İncelenmekte, yapıları, işleyişleri, türleri, avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi verilmektedir.


Anahtar Kelimeler


TÜREV ÜRÜNLER ; İŞLEYİŞİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.