ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM YÖNETİMİNDE DEĞİŞİME DİRENME VE ENGELLEME YOLLARI

Ayten AKATAY, Esin BARUTÇU

Öz


Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüz koşullarında işletmelerin rekabet edebilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri değişimleri kabul etmelerine, çevrelerinde meydana gelen değişimlere göre bünyelerinde gerekli değişiklikleri yapabilmelerine bağlıdır. Ancak değişiklikleri gerçekleştirmek çeşitli nedenlerle pek mümkün olamamaktadır. Örgütlerin değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmeleri açısından önemli olan değişim uygulamalarının başarılı olmasını engelleyen pek çok faktör vardır. Bu faktörlerin başında iş görenlerin psikolojik, sosyolojik, ekonomik, teknik nedenlerden dolayı değişime karşı gösterdikleri tepki ve direnmeler gelmektedir. Bu çalışmada örgütsel değişim çabalarının başarılı olmasını engelleyen en önemli faktörlerden değişime direnme üzerinde durulmuştur. Ayrıca yöneticilerin direnmeyi engellemede kullanılabilecekleri yöntemler konusu ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM YÖNETİMİNDE; DEĞİŞİME DİRENME VE ENGELLEME ;YOLLARI

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.