TÜRKİYE'DE İÇ ;BORÇLANMANIN MAKRO EKONOMİK; ETKİLERİ

CANSEL SEYMEN

Öz


Türkiye'de 1930'lardan beri kullanılmakta olan iç borçlanma özellikle 1980'li'yılların ikinci yarısından itibaren önemli bir finansman kaynağı haline gelmiştir. Bu dönemde iç borçlanma sistemimiz hem kantitatif hem de kalitatif açıdan dereceli olarak gelişmiştir. Süreklilik gösteren bütçe açıklarının finansmanında iç borçlanmanın ağırlıklı kullanılması, ekonomi üzerinde önemli etkilere sebep olmuştur. Bu makalenin amacı, "Türkiye'de İç Borçlanmanın Makro Ekonomik Etkileri" hakkında genel bir tartışma ortaya koymaktır. Bu makalede iç borçlanma kavramı ve nedenleri, ve iç borçlanmanın makro ekonomik etkileri ele alınmaktadır.


Anahtar Kelimeler


TÜRKİYE'DE İÇ ;BORÇLANMANIN MAKRO ;EKONOMİK

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.