BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARININ ÜRÜN YENİLİĞİ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Haşan Kürşat GÜLEŞ

ÖzBu çalışmada Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde yer alan ve otomotiv sektöründe faaliyette bulunan işletmelerde, bilişim teknolojisinin yenilik faaliyetleri üzerindeki etkisi görgül olarak İncelenmektedir. Verilerin istatistiksel analizi sonucunda; araştırma kapsamındaki işletmelerin rekabet güçlerini artırabilmek amacıyla ürün yeniliği ve bilişim teknolojisi kullanım düzeylerini artırdıkları ve bilişim teknolojisini daha yüksek düzeyde kullanan işletmelerin diğer işletmelere kıyasla daha yüksek ürün yeniliği performansına sahip oldukları görülmektedir.

 

 


Anahtar Kelimeler


Bilişim teknolojileri;ürün yeniliği; ürün yeniliği performansı; otomotiv sektörü

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.