SEKTÖRLERARASI İŞBİRLİĞİ VE ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNDE TEMEL AŞAMALAR

Muhittin ACAR

Öz


Yaklaşık son yirmi yıldır, değişik türden sektörlerarası işbirliği ve ortaklıkların (SÎO’lann) bir yönetişim mekanizması/aracı olarak araştırma-geliştirme, sağlık, eğitim ve yerel/bölgesel kalkınma gibi farklı alanlarda kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yazıda, SÎO’lann gelişim aşamalarına ilişkin genel bir perspektifin ortaya konulmasına yardımcı olmak amacıyla, bu konuyu ele alan altı ayrı çalışma özlüce tanıtılmaktadır. Yazı kısa bir değerlendirme ile sona ermektedir.

Anahtar Kelimeler

 


Anahtar Kelimeler


Sektörlerarası işbirliği ve ortaklıklar; kamu-özel ortaklıkları; işbirliğinin gelişim aşamaları; işbirliğinde yaşam döngüsü; yerel/bölgesel kalkınma.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.