1980’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İHRACATIN GELİŞİMİ

Cansel SEYMEN OSKAY

Öz


Ülkemizin 1980‘li yıllann başından itibaren uygulanmakta olduğu serbest dış ticaret politikası, ihracata dönük sanayileşme stratejisinin önemli bir aracıdır. Liberalizasyon ve dünya ile entegrasyona yönelik bu politikalar sayesinde ihracatta önemli artışlar gerçekleştirilmiş ve ülkemiz ürün kompozisyonu da büyük oranda değişmiştir. İncelediğimiz dönemde ihracat rejiminde değişiklikler ve düzenlemelerin yapılması ile ihracatımız hız kazanmıştır. İhracatı arttırabilmek ve çeşitlendirebilmek ve ayrıca ekonomik kalkınmada gerekli olan malların ithalatı için istikrarlı bir döviz kaynağı oluşturabilmek ülke e-konomisi açısından önemlidir. Bu çerçevede çalışmamız, ülkemizdeki ihracatın gelişimini incelemeye yöneliktir.

Anahtar Kelimeler

 


Anahtar Kelimeler


İhracat;Dış Ticaret;Serbest Dış Ticaret Politikası;Türkiye Ekonomisi.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.