KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Öğr. Göd. Kamil Cura

Öz


 

 

GİRİŞ

Dünyadaki bölgeselleşme ve bloklaşma akımları ile birlikte küreselleşme hareketleri uluslararası ekonomik ilişkilerde önemli yer tutmaya başlamıştır. Bölgeselleşme ve küreselleşme hareketleri birbirine zıt değil, birbirini tamamlayan bir nitelik taşımatkadır. Bu çerçevede Türkiye Avrupa Birliği, EFTA, ECO, İslam ülkeleri, Balkan ve Karadeniz Ülkeleri ile işbirliği modellerini geliştirmek istemiş, bunları birbirlerinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak değerlendirmiştir. Karadeniz'de kıyısı bulunan ve ekonomileri birbirine benzeyen ülkelerle coğrafi bölge esasına göre ekonomik bütünleşmeyi nihai olarak hedefleyen fikrin öncülüğünü de yapan Türkiye küçük piyasaların yerine büyük piyasaların oluşmasında işbirliğine inanmış ve başarı sağlamıştır.


Anahtar Kelimeler


KARADENİZ EKONOMİK; İŞBİRLİĞİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.