TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİNİ SAĞLAMADA İNSAN KAYNAKLARININ ROLÜ VE SEÇİMİ

F. Atıl BİLGE, Muammer ZERENLER

Öz


İşletmeler içinde bulundukları yoğun ve küresel rekabet ortamında rekabet avantajı sağlayıp, karlılığı yakalayabilmek için; müşteri, bilgi, teknoloji o-daklı olmak zorundadırlar.

Müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için gerekli olan bilgiyi toplamak, a-naliz etmek, stratejik amaçlı olarak kullanabilmek ve gelişmiş teknolojilerden verim alabilmek gerekmektedir. Bu amaçla işletmelerin bilgi işçisi olan kalifiye insangücüne ihtiyaçtan bulunmaktadır. İhtiyaç olan insangücünün bulunması ve seçilmesi işlemleri bilimsel kriterlere göre yapılmalıdır.

Bu çalışmada, öncelikle, turizm sektöründe müşteri sadakatini sağlamanın Ve insan kaynaklarının önemi üzerinde durulmuştur. Daha sonra ise insan kaynaklarını temin etme ve seçim yöntemleri anlatılarak konunun hassasiyeti belirtilmiştir.

 


Anahtar Kelimeler


Turizm;Müşteri odaklılık; Bilgi işçisi.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.