TÜRKİYE EKONOMİSİNDE UYGULANAN İSTİKRAR POLİTİKALARININ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ANALİZİ VE BU SÜREÇ İÇERİSİNDE KARAR BİRİMLERİNİN ROLÜ

Zeynep KARAÇOR, Ayşegül ATABEY

Öz


Türkiye Ekonomisi 1980'li yıllardan bu yana sürekli bir kriz süreci içerisindedir. Bunun en önemli nedenlerinde biri de istikrarsızlık ve güven sorunudur. Türkiye'de toplumun her kesimi istikrarsızlıktan şikayetçi olmasına ve ekonomide istikrarın sağlanmasını istemesine rağmen, istikrarı sağlamak için gerekli fedakarlığı göstermekten kaçınmaktadır. İstikrar kararlarında, fedakarlığın tüm kesimlere eşit olarak dağıtılacağı ifade edilse de, bu fedakarlığın daha çok sabit gelirli ve ücretliler üzerinde kaldığı görülmektedir. Bu sorunların aşılabilmesi için, özellikle enflasyonun düşürülmesi ve uygulanacak ekonomi politikalarının güvenilirliğinin yanı sıra, karar birimleri arasında bir uzlaşma ortamının da sağlanması gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler


TÜRKİYE EKONOMİSİNDE UYGULANAN İSTİKRAR POLİTİKALARININ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ANALİZİ ; BU SÜREÇ İÇERİSİNDE KARAR BİRİMLERİNİN ROLÜ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.