TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNİN GELİŞİM SERÜVENİ( 1980-2004)

Zekeriya MIZIRAK

ÖzÖZET

Her ülkenin nihai amacı ekonomik ve sosyal göstergelerini gelişmiş ülke insanlarının seviyesine çıkartmaktır. Bunun için daha çok üretim, istihdam, ve ticari ilişki hedeflenir. Türkiye’de bu amaç doğrultusunda özellikle 24 Ocak 1980’den sonra ihracata yönelik sanayileşme stratejisi benimseyerek ekonomi politikasını belirlemiş ve günümüze değin önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu çalışmada Türkiye dış ticaretinin 1980 den sonraki gelişimi, dağılımı, nicel boyutlarıyla incelenecektir.

 


Anahtar Kelimeler


İthalat;İhracat; Dış ticaret dengesi; Yapısal değişim

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.