1994 NİSAN, 2000 KASEM VE 2001 ŞUBAT KRİZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat ÇETİNKAYA, Serdar ALTINOK

Öz


Gelişmekte olan bir ülke konumundaki ülkemizde ekonomide oluşan dengesizliklerin giderilmesi amacı ile istikrar programlarına başvurulmaktadır. Bu programlarda mali sisteme işlerlik kazandırılması, yapısal reformların gerçekleştirilmesi ve ekonomik programa güven unsurunun tesis edilmesi durumunda, programın başarılı olması ve makro ekonomik istikrarın sağlanması imkan dahilinde olacaktır. Yapılması gereken, Türkiye'nin gerçeklerini de göz önüne alınmak suretiyle, yapısal reformlara hız kazandırmak, toplumun tüm kesimlerinin desteğini ve katılımını sağlayarak toplumsal uzlaşma yoluyla ekonomik seferberlik ilan etmektir. Bu amaçla ülkemizde ortaya çıkan 1994 Nisan, 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizleri ve bunu sonucunda uyulamaya konan istikrar programlarının başarısı ve ekonomide yaratacağı makro ve mikro etkileri ülke ekonomisi açısından değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur.


Anahtar Kelimeler


1994 NİSAN, 2000 KASEM VE 2001 ŞUBAT KRİZLERİNİN ;DEĞERLENDİRİLMESİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.