POLİTİK KONJONKTÜR DALGALANMALARI TEORİLERİ ÇERÇEVESİNDE SEÇİM EKONOMİSİ KAVRAMI VE (1980-2004) DÖNEMİ TÜRKİYE UYGULAMASI*

Zeynep KARAÇOR, Taha Bahadır SARAÇ

Öz


Demokratik toplumlarda, siyasi otoritenin seçimi kazanmak için ekonomi politikalarını kendi amaçlan doğrultusunda yönlendirmesine seçim ekonomisi politikası denilmektedir. Literatürde bu olgu, politik konjonktür dalgalanmaları şeklinde tanımlanmakta ve politik konjonktür dalgalanmaları teorileri aracılığıyla İncelenmektedir. Politik konjonktür dalgalanmaları teorilerine göre, hükümetler seçimlerdeki güçlerini artırmak amacıyla, seçimler öncesinde kendi taraftarlarına iyi ekonomik çevre hazırlamak için para ve maliye politikaları aracılığıyla ekonomiyi manipüle edebilmektedirler. Bu noktada, çalışmada, politik konjonktür dalgalanmaları teorileri yardımıyla seçim ekonomisi politikalarının (1980-2004) dönemi Türkiye Ekonomisi üzerinde etkilerinin olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

 

 


Anahtar Kelimeler


Politik Konjonktür Dalgalanmaları; Seçim Ekonomisi; Yeni Politik İktisat

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.