ENFLASYONUN İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BU ETKİLERİ GİDERMEYE YÖNELİK YÖNTEMLER

İsa ALTINIŞIK

Öz


Bu çalışmada enflasyonun işletmeler üzerindeki etkisi ve etkileri gidermeye yönelik yöntemler üzerinde durulmuştur. Enflasyonun işletmeler üzerindeki en önemli etkisi, işletmelerin muhasebe sistemlerini ve mali tablolarını anlamsız hale getirmesidir. Enflasyonun oluşturduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çeşitli düzeltme yöntemleri vardır. Bu yöntemleri iki kısımda incelemek mümkündür. Birincisi, kısmi düzeltme yöntemi, İkincisi ise genel düzeltme yöntemidir.

 


Anahtar Kelimeler


Enflasyon;kısmi düzeltme yöntemi; genel düzeltme yöntemi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.